Provincie ontkent vogel­griep­gevaar bio-industrie


16 maart 2015

In de antwoorden op de statenvragen van de Utrechtse fractie van de PvdD geeft de provincie aan dat zij in de intensieve pluimveehouderij geen verhoogd risico zien voor besmettingen met vogelgriep. Ook wil de provincie de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering niet stimuleren. Willem van der Steeg heeft hierop vervolgvragen gesteld.

De provincie stelt dat in het verleden zowel intensieve als biologische kippenboeren getroffen zijn door vogelgriep, en dat daarom het risico bij een intensief pluimveebedrijf niet verhoogd is. Er zijn echter veel gezaghebbende bronnen die aantonen dat de intensieve pluimveehouderij een letterlijk ziekmakend systeem is, en dat we aan dat systeem zelf iets zullen moeten veranderen om het risico op vogelgriep te verminderen.

Zo werd tijdens het Studium Generale van Wageningen Universiteit in oktober 2005 door prof. Rob Goldbach van de leerstoelgroep Virologie gezegd: “Anders dan wilde dieren, die voortdurend blootstaan aan virussen zonder dat ze dreigen uit te sterven, leggen dieren in de intensieve veehouderij massaal het loodje als er zich weer een pathogeen aandient. Misschien moeten ze meer in contact komen met de natuur, zodat hun immuunsysteem meer prikkels krijgt om zich te ontwikkelen. Misschien moeten we gewoon af van het systeem van onze intensieve veehouderij.”

De provincie ontkent echter de ziekmakende aard van deze tak van de bio-industrie, en geeft daarnaast geen subsidie aan intensieve pluimveehouderijen om omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Willem van der Steeg: “In de biologische pluimveehouderijen wordt tegemoet gekomen aan de natuurlijke behoeften van de kip, waardoor de weerstand van deze kippen veel beter is. Ze worden minder snel ziek, en zijn beter bestand tegen uitbraken van vogelgriep. Het huidige college heeft helaas zeer weinig gedaan om de biologische landbouw in Utrecht te stimuleren. Een diervriendelijk en gezonde landbouw start dus 18 maart in het stemhokje.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren komt op voor weidevogels

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht maakt zich sterk voor het behoud van de enige echte paashaas die eieren...

Lees verder

Weidevogels blij met koe in de wei

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht vraagt het college van Gedeputeerde Staten om koeien buiten te laten gr...

Lees verder