Partij voor de Dieren wil dat provincie zwanen kogelvrij verklaart


10 oktober 2020

Partij voor de Dieren wil dat provincie zwanen kogelvrij verklaart

De provincie Utrecht heeft ontheffing verleend voor het afschieten van knobbelzwanen. De statenfractie van de Partij voor de Dieren vindt het besluit onterecht en wil dat de provincie de ontheffing intrekt.

De knobbelzwaan is een beschermde, inheemse diersoort die zich de afgelopen decennia heeft weten te ontwikkelen tot een stabiele soort. Sinds het jaar 2000 is de groei van de populatie gestagneerd. Desondanks verleent Gedeputeerde Staten ontheffing om deze dieren tot 2025 in bijna de hele provincie af te schieten. De reden die wordt aangevoerd is dat de schade maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. Statenlid Willem van der Steeg: ‘De gemiddelde getaxeerde schade over de jaren 2012-2017 bedraagt 6300 euro. Weet je wat maatschappelijk onaanvaardbare schade is, de miljoenenverspilling rondom mobiliteitsprojecten van de provincie Utrecht. Dan valt 6300 euro wel heel erg in het niet.’

De Partij voor de Dieren vindt dat deze schade gecompenseerd kan worden en dat preventieve maatregelen de voorkeur genieten. Bovendien wil de partij van de verantwoordelijk gedeputeerde weten welke inspanningen er worden verricht om schade aan andere soorten te voorkomen. Zo vliegt bijvoorbeeld 20% van de kleine zwanen rond met hagel in het lichaam. Ook de terminologie in de ontheffing doet de wenkbrauwen fronsen. Willem van der Steeg: ‘Er valt te lezen dat het doel is om een ‘landschap van angst’ te creëren voor de zwanen. Het is de hoogste tijd dat de provincie eens beseft dat er ook een plaats voor fauna moet zijn in haar natuurbeleid, in plaats van het automatisme om elke keer maar ontheffing te verlenen om dieren af te schieten. Utrecht moet de zwanen niet vogelvrij, maar kogelvrij verklaren.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Stop grootschalige bomenkap Leersum

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om uitleg over de ...

Lees verder

Utrecht wil einde aan jacht op haas en konijn

De jacht op de haas en het konijn moet zo snel mogelijk stoppen en de soorten moeten van de nationale wildlijst afgehaald wor...

Lees verder