Stop groot­schalige bomenkap Leersum


27 juli 2020

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om uitleg over de geplande bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Daar worden komend najaar monumentale bomen gekapt, die mogelijk ziek zijn. Maar onduidelijk is of de kap en ook de omvang ervan daadwerkelijk noodzakelijk is. De Partij voor de Dieren wil weten of de provincie betrokken is bij de kap, hoeveel bomen daadwerkelijk ziek zijn, of er onafhankelijk ecologisch onderzoek is gedaan en of er nog alternatieven worden overwogen. Ook zou er vanuit het Fonds Erfgoedparels subsidie beschikbaar worden gesteld voor de plannen. De Partij voor de Dieren is tegen onnodige bomenkap en vindt dat er al helemaal geen provinciaal geld naartoe zou moeten gaan. Ook hierover vraagt de fractie opheldering. Fractievoorzitter Hiltje Keller: “We begrijpen wel dat er iets aan de dode en zieke bomen moet worden gedaan, maar dat wil niet zeggen dat er straks 380 of misschien wel 1000 bomen tegen de vlakte moeten. Onnodige kap moet gewoon voorkomen worden”.

Afgelopen week voerde de Partij voor de Dieren samen met Urgenda al actie tegen de geplande bomenkap.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Snelliuskade Utrecht weer veilig voor katten

In het water bij de Snelliuskade in Utrecht zijn de afgelopen tijd verschillende katten verdronken. Daarom besloot de Partij ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil dat provincie zwanen kogelvrij verklaart

Partij voor de Dieren wil dat provincie zwanen kogelvrij verklaart De provincie Utrecht heeft ontheffing verleend voor het ...

Lees verder