Proef open wegbermen tegen wildaan­rij­dingen ook in Utrecht


28 augustus 2015

Naar aanleiding van vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren gaat ook de provincie Utrecht een pilot starten met open wegbermen om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

Elk jaar vinden er bijna 300 aanrijdingen met reeën plaats in de provincie Utrecht. Dit heeft niet alleen een jaarlijks schadebedrag van ruim €500.000, maar ook verwondingen bij zowel mens als dier tot gevolg. De meeste reeën overleven een aanrijding niet. Het is daarom noodzakelijk dat er voldoende infrastructurele maatregelen worden getroffen om aanrijdingen te voorkomen.

Onlangs heeft Natuurmonumenten een proef gedaan met open wegbermen in Gelderland. De vegetatie langs de wegen werd kort gemaaid zodat het overzicht verbetert en zowel automobilisten als reeën elkaar eerder opmerken en aanrijdingen worden voorkomen. De proef in Gelderland is dan ook zeer succesvol gebleken, en er komen zelfs vrijwel geen aanrijdingen meer voor op deze locaties.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom het college van Gedeputeerde Staten in Utrecht gevraagd om ook in deze provincie, waar aanrijdingen met wild jaarlijks honderden dieren het leven kost, een dergelijke proef met open wegbermen te starten. Het college heeft hier positief op gereageerd, en verklaart zich hiertoe bereid. Er zal naar geschikte locaties worden gezocht waar de overige flora en fauna niet verstoord zal worden.

Statenlid Femke Merel Arissen: “Wij zijn blij met de bereidheid van het college om ook in Utrecht een pilot met open wegbermen te starten. Uit de antwoorden op onze vragen blijkt echter dat dit helaas niet betekent dat de provincie per direct zal stoppen met het afschieten van reeën, ondanks het feit dat uit onderzoek is gebleken dat afschot niet leidt tot een vermindering van het aantal aanrijdingen. De Partij voor de Dieren zal er echter op blijven aandringen dat hieraan een einde komt en pleiten voor andere maatregelen, waaronder het creëren van open wegbermen, die de verkeersveiligheid wel aantoonbaar verbeteren.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen over verplaatsing museum Ronde Venen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van museum De Ronde ...

Lees verder

Jacht op katten blijft toegestaan in Utrecht

Utrecht sluit zich niet aan bij een meerderheid van provincies waarin katten niet meer mogen worden afgeschoten door jagers. ...

Lees verder