Provincie trekt geld uit voor opvang en vervoer in het wild levende dieren


30 oktober 2019

De provincie Utrecht zorgt voor structurele financiering voor opvang en vervoer van zieke en gewonde in het wild levende dieren. De motie die daarvoor was ingediend door de Partij voor de Dieren afgelopen juli die daartoe opriep, is daarmee overgenomen.

De provincie is sinds 2017 verantwoordelijk voor het natuurbeleid, en daarmee de opvang van zieke en gewonde in het wild levende dieren. Tot nu toe ontbrak het in de provincie Utrecht echter aan structurele financiering voor vervoer en opvang van deze dieren.

Gedeputeerde Staten heeft, onder andere naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren, in 2018 een onderzoeksrapport opgesteld: ‘Keten transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht’. In dat rapport is duidelijk geworden dat, om te zorgen voor een solide, structurele basis voor de gehele keten van transport en opvang van in het wild levende dieren, ook structurele financiering nodig is. Daarom diende de Partij voor de Dieren deze zomer een motie in die hiertoe opriep. Het college gaf in reactie hierop aan ermee aan de slag te gaan en heeft haar belofte waargemaakt door vanaf 2020 structureel 50.000 euro per jaar beschikbaar te stellen in de begroting. De uitwerking daarvan komt in het eerste kwartaal van 2020 naar de Staten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht sluit zich aan bij Operatie Steenbreek

De provincie Utrecht sluit zich aan bij Operatie Steenbreek, naar aanleiding van een initiatief van de Partij voor de Dieren....

Lees verder

Provincie Utrecht gaat voor autoloze dag

De provincie gaat kijken welke Utrechtse gemeenten open staan voor een autoloze dag. Dit voorstel van de Partij voor de Diere...

Lees verder