Bunzing, egel en hermelijn onterecht op provin­ciale vrij­stel­lings­lijst


20 november 2019

Op de provinciale vrijstellingslijst staan diersoorten die niet (of onvoldoende aantoonbaar) in gunstige staat van instandhouding verkeren, zoals de bunzing, egel en hermelijn. Dat betekent dat deze soorten in Utrecht gevangen en gedood mogen worden, ten behoeve van ruimtelijke ordening en landbouwactiviteiten, zonder dat hiervoor een ontheffing aangevraagd hoeft te worden. Onze fractie ziet het liefst deze hele vrijstellingslijst verdwijnen. Dat er soorten op staan waar het niet goed mee gaat is echter helemaal uit den boze.

De gedeputeerde gaf vandaag aan, in antwoord op onze vragen, dat soorten waarover onduidelijkheid bestaat automatisch door de provincie op de vrijstellingslijst komen te staan. Volgens Willem van der Steeg, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, zou het juist precies andersom moeten zijn. Voor bijvoorbeeld de bunzing, egel en hermelijn kan niet worden aangetoond dat deze, zoals dat heet volgens de Wet natuurbescherming, in gunstige staat van instandhouding verkeren. Daarom zouden deze soorten juist extra beschermd moeten worden. De gedeputeerde heeft vandaag toegezegd de lijst onder de loep te nemen en ons komend jaar te informeren over een mogelijke herziening.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht tegen CETA

In de Statenvergadering van 30 oktober is de motie ‘Stop CETA’, van de SP, GroenLinks, PvdA, FvD en Partij voor de Dieren aan...

Lees verder

Amersfoort negeert zorgplicht: dassen dood voor zinloze rondweg

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren, erkent nu ook de provincie Utrecht dat er een verband is tu...

Lees verder