Provincie Utrecht wil strengere regels voor mest en land­bouwgif


8 december 2015

De provincie Utrecht zal er bij het Rijk voor pleiten dat er strengere regels komen op het gebied van mest en landbouwgif. Maandag werd een motie van de Partij voor de Dieren hiertoe aangenomen.

Bij de bespreking van het nieuwe Bodem-, Water- en Milieuplan tijdens de Provinciale Statenvergadering bleek dat het niet goed gesteld is met de waterkwaliteit van de Utrechtse oppervlaktewateren: geen enkel waterlichaam voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moet deze Europese richtlijn voor schoon water worden gehaald, maar het is zo goed als zeker dat dat niet gaat lukken. Eerder dit jaar voorspelde het Planbureau voor de Leefomgeving al dat in 2027 met de huidige maatregelen slechts 15% van de Nederlandse wateren schoon genoeg zal zijn om de KRW-doelen te halen.

De oorzaak van de slechte waterkwaliteit ligt voornamelijk bij de intensieve landbouw. Door landbouwgif en teveel mest raakt het water sterk vervuild. Hierdoor wordt de biodiversiteit in het water ernstig bedreigd. Ook komt er steeds vaker blauwalg voor in zwemwateren omdat er teveel fosfaat in het water zit als gevolg van overbemesting. De provincie Utrecht wil daarom het Rijk, die de regels stelt op het gebied van landbouwgif en mest, oproepen om het beleid strenger te maken zodat de Utrechtse wateren uiterlijk in 2027 aan de Europese richtlijn zullen voldoen.

De Partij voor de Dieren diende daarnaast een motie in om water als ordenend principe aan te houden in de ruimtelijke ordening. Hierdoor wordt het mogelijk om het kunstmatig verlagen van het waterpeil ten behoeve van de landbouw tegen te gaan in gebieden waar bodemdaling een groot probleem is. Door het verlagen van het waterpeil klinkt de bodem namelijk steeds verder in, waardoor het veen in de veenweidegebieden verdwijnt en huizen verzakken. Ook deze motie is aangenomen.

GroenLinks stemt tegen biologische landbouw
De Partij voor Dieren diende ook een motie in om de biologische landbouw te stimuleren. In het Utrechtse coalitieakkoord wordt namelijk de wens geuit om de biologische landbouw te stimuleren, maar uit de beleidsplannen die maandag op de agenda stonden, bleek dat de provincie helemaal niets gaat doen voor de biologische landbouw. Deze motie werd met een nipte meerderheid verworpen, omdat GroenLinks tegen de motie stemde. Eerder dit jaar stemde GroenLinks al tegen moties van de Partij voor de Dieren om het afschot van katten en het vergassen van ganzen te stoppen.

Gerelateerd nieuws

Jacht op katten blijft toegestaan in Utrecht

Utrecht sluit zich niet aan bij een meerderheid van provincies waarin katten niet meer mogen worden afgeschoten door jagers. ...

Lees verder

Statenfractie Utrecht op Radio 1 over knobbelzwanen

Restaurant “De Pronckheer” in Cothen kondigde onlangs aan dat zij zwanen op het menu hebben staan. Het gaat om knobbelzwanen,...

Lees verder