Schrif­te­lijke vragen over misstanden bij Europese landbouw subsidies


18 oktober 2023

Onlangs hebben Follow the Money en Investico onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden bij het aanvragen van Europese landbouwsubsidies in Nederland. Verschillende media hebben hierover bericht. Voor de Utrechtse Statenfracties van de Partij voor de Dieren en Volt aanleiding om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Kern van het probleem is een vorm van fraude waarbij boeren grond die niet van hen is, onterecht claimen als hun eigendom en hiervoor subsidie aanvragen. De betreffende subsidie is eigenlijk bedoeld voor het aantal hectare grond dat een boer daadwerkelijk in bezit heeft en de hoeveelheid mest die daarover uitgereden mag worden. Maar aan het licht kwam bijvoorbeeld een geval waarbij een stuk grond waarvan Staatsbosbeheer de eigenaar was, door een boer geclaimd werd als diens bezit, om zo meer subsidie te ontvangen. Diverse organisaties hebben met deze vorm van fraude te maken gekregen en hoewel er agrariƫrs veroordeeld zijn en steekproefcontroles uitgevoerd worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), blijft het een ingewikkeld probleem.

Naar aanleiding van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren, gaf het College van Gedeputeerde Staten aan dat er bij hen geen fraudegevallen in de provincie Utrecht bekend waren. Dit stelt de PvdD echter nog niet gerust. De recente berichtgeving in landelijke media geven dan ook aanleiding om hier vervolgvragen over te stellen. Indien er geen gevallen van fraude bekend zijn in Utrecht, wil de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld weten welke mogelijkheden er bestaan om te achterhalen of deze misstanden toch niet ook in onze provincie plaats vinden. Wordt er door GS samengewerkt met het Ministerie van Landbouw en het RvO om dit soort fraude te voorkomen en zo ja, hoe? En in geval van fraude, welke mogelijkheden zijn er om de schade te verhalen?
Een ander deel van de schriftelijke vragen richt zich op de positie van Gedeputeerde Staten als grondeigenaar. Heeft GS zelf al haar grondgebied wel goed geregistreerd en dringt zij er bij andere grondeigenaren actief op aan om hetzelfde te doen?

Zodra de antwoorden op de schriftelijke vragen ontvangen zijn, publiceren we ze uiteraard zo snel mogelijk op onze site!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie 'Behoud Oude Tempel' nog niet uitgevoerd

Op 28 juni 2023 nam een grote meerderheid in de Provinciale Staten de motie Behoud Oude Tempel aan. Een grote doorbraak in ee...

Lees verder