Ener­gie­be­sparing dankzij PvdD


Meer regie vanuit Provincie Utrecht op ener­gie­be­sparing dankzij motie PvdD

29 november 2023

Meer regie vanuit Provincie Utrecht op energiebesparing dankzij motie PvdD

In de vergadering van 8 november hebben de statenleden de motie ‘Scan en beleidsvoorstel energiebesparingsdoelen Gemeenten’ aangenomen. De motie is een initiatief van PvdD en is mede ingediend door Volt, SGP, 50+ en GL.

Dankzij deze motie gaat de provincie inventariseren welke energiebesparingsdoelen gemeenten hebben en welke resultaten zij hebben geboekt. Daarnaast komt de provincie met een beleidsvoorstel over hoe de provincie afspraken kan maken met gemeenten over de realisatie van energiebesparingsdoelen van gemeenten gekoppeld aan de provincie brede opgave op het gebied van energiebesparing.

Energiebesparing is de belangrijkste knop in de energietransitie. Er is weinig weerstand en er is direct een finnciele besparing en meer comfort voor bewoners en er zijn direct minder emissies. Bovendien vermindert het de benodigde opwek van energie. Met de aangenomen motie krijgt de provincie meer inzicht in de inzet van gemeenten op energiebesapring bij woningen en bedrijven. De motie is tevens een ondersteuning van een sterkere regierol vanuit de provincie op energiebesparing door gemeenten.

Anjo Travaille

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over misstanden bij Europese landbouw subsidies

Onlangs hebben Follow the Money en Investico onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden bij het aanvragen van Europese landbo...

Lees verder

Zorgwekkende ontwikkelingen Henschotermeer - natuur weer in gevaar?

Berichten in de media en ingezonden brieven van inwoners waarin zorgen geuit worden over mogelijke, ingrijpende bouwplannen b...

Lees verder