Monde­linge/schrif­te­lijke vragen over de aanwe­zigheid van de wolf in de provincie Utrecht


Indiendatum: 13 apr. 2022

Geachte gedeputeerde,

Naar aanleiding van de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht, waaronder in Amersfoort, en de paniekerige reacties daarop, willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen stellen. Wat tijdens de RGW-vergadering van 13-04-2022 niet beantwoord kan worden, zetten wij graag door als art. 47 vragen.

1. Bent u het met ons eens dat de kans dat je door een mens gebeten wordt in Amersfoort velen malen groter is dan door een wolf?

2. Bent u het met ons eens dat veel angst/paniekzaaierij te herleiden valt naar een vastgeroest Roodkapjesyndroom?

3. Bent het met ons eens dat volgens het protocol van het Interprovinciaal Wolvenplan een wolf die bebouwd gebied bezoekt, zoals in Amersfoort, normaal en ongevaarlijk gedrag vertoont, die geen andere maatregel behoeft dan eventueel beschikbare voedselbronnen verwijderen?

4. Bent u het met ons eens dat het grootste risico in de relatie mens-wolf het gedrag van de mens is? (Zie ervaringen in oa. Polen, Italiƫ: lokvoer, bijvoeren, niet opruimen afval, hond loslaten waar het niet mag, etc, etc.) en dat het dus goed is als de provincie Utrecht voorlichting zou bieden omtrent een goede omgang met de wolf? Wilt u hieraan meewerken?

5. Bent u het met ons eens dat de wolf goed is voor de biodiversiteit en dat de wolf kan helpen om de verspreiding van besmettelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld de varkenspest, te voorkomen?
Link
Link

6. Bij dezen verzoeken wij om een informatiesessie voor PS omtrent de wolf te organiseren. Wilt u hier, in samenwerking met de griffie, aan voldoen? (Overigens zijn wij van harte bereid om aan deze organisatie mee te werken)

7. Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Het Poolse Mammal Research Insitute, Centre for African Conservation Ecology e.a., zou een goede wildstand ervoor kunnen zorgen dat de werelden van mens en wolf gescheiden blijven. Deelt u deze opvatting?
Link

8. Bent u het met ons eens dat het in dit kader interessant zou kunnen zijn om het wild zwijn welkom te heten in Utrecht? Bij deze het verzoek/vraag om dit aspect ook mee te nemen in het aangekondigde onderzoek omtrent het wild zwijn in de provincie Utrecht (zie RGW memo Knobbelzwaan e.a.)

Bij voorbaat dank!

Hoogachtend,


Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Marjolein van Elteren, GroenLinks

Indiendatum: 13 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Geachte mevrouw van Elteren en meneer van der Steeg,

Toelichting (vragensteller):

Naar aanleiding van de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht, waaronder in Amersfoort, en de paniekerige reacties daarop, willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks (Willem van der Steeg/ Marjolein van Elteren) de volgende vragen stellen. Wat tijdens de RGW vergadering van 13-04-2022 niet beantwoord kan worden, zetten wij graag door als art. 47 vragen.

1. Bent u het met ons eens dat de kans dat je door een mens gebeten wordt in Amersfoort velen malen groter is dan door een wolf?

Antwoord:

Beantwoord tijdens RGW vergadering van 13-04-2022.

2. Bent u het met ons eens dat veel angst/paniekzaaierij te herleiden valt naar een vastgeroest Roodkapjesyndroom?

Antwoord:

Beantwoord tijdens RGW vergadering van 13-04-2022.

3. Bent het met ons eens dat volgens het protocol van het Interprovinciaal Wolvenplan een wolf die bebouwd gebied bezoekt, zoals in Amersfoort, normaal en ongevaarlijk gedrag vertoont, die geen andere maatregel behoeft dan eventueel beschikbare voedselbronnen verwijderen?

Antwoord:

Beantwoord tijdens RGW vergadering van 13-04-2022.

4. Bent u het met ons eens dat het grootste risico in de relatie mens-wolf het gedrag van de mens is? (Zie ervaringen in oa. Polen, Italiƫ: lokvoer, bijvoeren, niet opruimen afval, hond loslaten waar het niet mag, etc, etc.) en dat het dus goed is als de provincie Utrecht voorlichting zou bieden omtrent een goede omgang met de wolf? Wilt u hieraan meewerken?

Antwoord:

Beantwoord tijdens RGW vergadering van 13-04-2022.

5. Bent u het met ons eens dat de wolf goed is voor de biodiversiteit en dat de wolf kan helpen om de verspreiding van besmettelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld de varkenspest, te voorkomen?
Link
Link

Antwoord:

Als de wolf zich vestigt in nieuw gebied kan dit de biodiversiteit ten goede komen. In grote natuurgebieden, zoals Yellowstone National Park, is dit bevestigd via onderzoek. Echter, of de wolf bijdraagt aan een betere biodiversiteit in kleinschalige natuur- en cultuurgebieden in Nederland, zal nog moeten blijken. Of de wolf verspreiding van besmettelijke ziekten voorkomt zal ook nader onderzocht moeten worden. Het aangehaalde onderzoek toont aan dat de Afrikaanse varkenspest niet via uitwerpselen van wolven verspreid wordt, en dat wolven bij kunnen dragen aan het opruimen van karkassen. Dat zou mogelijke verspreiding tegen kunnen gaan. Of dat werkelijk zo is, is voor zover ons bekend, niet experimenteel vastgelegd.

6. Bij dezen verzoeken wij om een informatiesessie voor PS omtrent de wolf te organiseren. Wilt u hier, in samenwerking met de griffie, aan voldoen? (Overigens zijn wij van harte bereid om aan deze organisatie mee te werken)

Antwoord:

Beantwoord tijdens RGW vergadering van 13-04-2022.

7. Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Het Poolse Mammal Research lnsitute, Centre for African Conservation Ecology e.a., zou een goede wildstand ervoor kunnen zorgen dat de werelden van mens en wolf gescheiden blijven. Deelt u deze opvatting?
Link

Antwoord:

Een goede wildstand geeft de wolf gelegenheid om zich voor voedsel te richten op wilde dieren. Dit zal echter niet ervoor zorgen dat de werelden van mens en wolf gescheiden blijven. Zolang vee onbeschermd in weides beschikbaar is voor wolven, zal dit vee als makkelijke prooi gezien worden en zo nu en dan onderdeel worden van het dieet van wolven. De inzet van preventieve maatregelen die vee tegen wolven beschermt is noodzakelijk om conflictarm met elkaar samen te leven. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten zijn van de aanwezigheid van de wolf en hen niet benaderen en voeren om daarmee te voorkomen dat wolven minder schuw worden en een mogelijk gevaar gaan vormen richting mensen.

8. Bent u het met ons eens dat het in dit kader interessant zou kunnen zijn om het wild zwijn welkom te heten in Utrecht? Bij deze het verzoek/vraag om dit aspect ook mee te nemen in het aangekondigde onderzoek omtrent het wild zwijn in de provincie Utrecht (zie RGW memo Knobbelzwaan e.a.).

Antwoord:

Of dit interessant is zal moeten blijken uit het aangekondigde onderzoek. Wij zullen dit aspect mee laten nemen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over gemotoriseerd vaarverkeer op de Kromme Rijn

Lees verder

Schriftelijke vragen roofvogelpark Bunschoten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer