Rondvraag inzake de PAS


Indiendatum: nov. 2018

Rondvraag 1.6 voor de commissie Ruimte Groen en Water (RGW) op 26 november 2018

De fractie van de Partij voor de Dieren zou graag het volgende willen vragen aan het college:

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op een aantal punten is het PAS door de rechter onderuit gehaald. Wij hebben begrepen dat de vergunningverlening nu voorlopig is stopgezet in alle provincies en dat er op 15 november een overleg is tussen de provincies en de minister. Graag horen wij van het college of dit klopt en wat de uitkomsten zijn van dit overleg. Daarnaast vernemen we graag wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor onze provincie. Ziet de gedeputeerde noodzaak de intensieve veehouderij op slot te zetten? Worden infrastructurele projecten, zoals de verbreding A27, NRU, of westelijke ontsluiting Amersfoort stopgezet?