Vragen over dassen in Amers­foort


Geacht college van Gedeputeerde Staten,

  1. Onlangs is er een dassenburcht ontdekt in Amersfoort[1]. Bent u net als de Partij voor de Dieren verheugd over het feit dat de das zich heeft gevestigd in Amersfoort?
  2. Kunt u aangeven waar de dassenburcht zich precies bevindt en hoeveel dassen zich gevestigd hebben in het gebied waar de westelijke rondweg Amersfoort is gepland?
  3. Wordt onderzocht of gaat het om een geïsoleerde populatie of dat het gaat om een ‘dassenkerngebied’, d.w.z. een gebied met een netwerk van dassenburchten?
  4. Ziet u de aanwezigheid van de das als belangrijk onderdeel van de plaatselijke biodiversiteit, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend?
  5. Welke invloed zou de geplande aanleg van de westelijke ontsluiting Amersfoort kunnen hebben op de dassenpopulatie?
  6. De meeste dassen komen nog steeds om in het verkeer. Landelijk lijkt de dassenpopulatie zich uit te breiden, dankzij inspanningen die zijn gedaan om de das te beschermen. Dat zou een mooi resultaat zijn voor een ooit ernstig bedreigde diersoort. Bent u het met ons eens dat de aanleg van de westelijke ontsluiting Amersfoort geen negatief effect mag hebben op de dassenpopulatie?
  7. Bent u met ons van mening dat de dassenpopulatie in Amersfoort ter plekke behouden en beschermd moet worden?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller
Willem van der Steeg

[1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1855373/dassenburcht-ontdekt-westelijke-rondweg-amersfoort-opnieuw-onder-druk.html