Vragen over dwerg­ganzen


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting
In Limburg heeft een jager enkele maanden geleden een beschermde dwerggans doodgeschoten, omdat deze aangezien werd voor een kolgans. In de lucht is de dwerggans nauwelijks van de kolgans te onderscheiden. Dat was aanleiding voor de provincie Limburg om per direct de ontheffing voor de jacht op kolganzen in te trekken[1].
De dwerggans is een bedreigde soort en staat als kwetsbaar aangemerkt op de internationale rode lijst van IUCN [2]. De dwerggans komt ook in Utrecht voor [3].

Onze fractie wil daarom de volgende vragen aan u voorleggen:

1. Is het college op de hoogte van dit besluit van de provincie Limburg?

2. Is bekend of het in Utrecht weleens voor is gekomen dat een dwerggans is doodgeschoten, al dan niet per ongeluk?

3. Is het college bereid om, in navolging van de provincie Limburg, in Utrecht de kolgans van de provinciale vrijstellingslijst af te halen, om slachtoffers onder de zeldzame dwerggans te voorkomen?
a. Zo ja, kan deze maatregel per direct, dan wel zo snel mogelijk, doorgevoerd worden?
b. Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

H. Keller

[1] https://www.ad.nl/binnenland/l...
[2]
https://www.vogelbescherming.n...
[3]
https://www.sovon.nl/nl/soort/...

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting
In Limburg heeft een jager enkele maanden geleden een beschermde dwerggans doodgeschoten, omdat deze aangezien werd voor een kolgans. In de lucht is de dwerggans nauwelijks van de kolgans te onderscheiden. Dat was aanleiding voor de provincie Limburg om per direct de ontheffing voor de jacht op kolganzen in te trekken[1].
De dwerggans is een bedreigde soort en staat als kwetsbaar aangemerkt op de internationale rode lijst van IUCN [2]. De dwerggans komt ook in Utrecht voor [3].

Onze fractie wil daarom de volgende vragen aan u voorleggen:

1. Is het college op de hoogte van dit besluit van de provincie Limburg?

1. Antwoord

Ja, daarvan zijn we op de hoogte.


2. Is bekend of het in Utrecht weleens voor is gekomen dat een dwerggans is doodgeschoten, al dan niet per ongeluk?

2. Antwoord

Uit de provincie Utrecht zijn ons geen gevallen bekend van doodgeschoten dwergganzen.

3. Is het college bereid om, in navolging van de provincie Limburg, in Utrecht de kolgans van de provinciale vrijstellingslijst af te halen, om slachtoffers onder de zeldzame dwerggans te voorkomen?

a. Zo ja, kan deze maatregel per direct, dan wel zo snel mogelijk, doorgevoerd worden?
b. Zo nee, waarom niet?

3. Antwoord

Van de dwergganzen worden in de provincie Utrecht bijna jaarlijks enkele individuen waargenomen tijdens de late herfst en winter. De vrijstelling voor kolganzen heeft betrekking op ondersteunend afschot bij verjaagacties op kwetsbaar grasland (ingezaaid na 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het beheer) gedurende de periode 1 november tot 1 april. Op dit moment wordt door de combinatie Altenburg & Wymenga en SOVON een evaluatie van het ganzenbeheer in de provincie Utrecht uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie zullen gebruikt worden om een strategie te bepalen over de bestrijding van schade door ganzen. Wij vinden het risico voor dwergganzen serieus en betrekken dat bij het opstellen van deze strategie. Voor het beleid ten aanzien van kolganzen gedurende de winter zullen we in ieder geval voor de aanvang van het beheerseizoen (1 november 2019) een besluit nemen en u daarover informeren.


Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

H. Keller

[1] https://www.ad.nl/binnenland/l...
[2]
https://www.vogelbescherming.n...
[3]
https://www.sovon.nl/nl/soort/...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen n.a.v. uitspraak Raad van State inzake het PAS

Lees verder

Vragen over vuurwerk in broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer