Bijdrage eiken­pro­ces­sierups


Laat de natuur haar werk doen

10 juli 2019

Bijdrage Provinciale Staten 10 juli 2019, agendapunt 16A: overlast eikenprocessierups

Voorzitter,

Wat ons betreft zijn er twee hoofdoorzaken te benoemen voor de toename in het aantal eikenprocessierupsen. Klimaatverandering, in combinatie met het verlies van biodiversiteit. De biodiversiteit in Nederland staat onder druk, en daardoor staan ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups onder druk. Wat ons betreft zit hier dan ook de mogelijke structurele oplossing. Het zou namelijk heel interessant kunnen zijn om te zien wat er gebeurt als de natuurlijke vijanden van deze rups de ruimte zouden krijgen.

Dat omvat dan wel een ecologische totaalblik, waarbij de aanwezigheid van bijvoorbeeld mezen, kauwen, vleermuizen, sluipvliegen en sluipwespen gestimuleerd wordt. Alleen het ophangen van een paar mezenkastjes zet vermoedelijk onvoldoende zoden aan de dijk. Wij moeten de natuur als vriend zien, die voor ons een ecosysteemdienst kan verrichten. Maar dan moeten we wel een beetje aardiger zijn voor diezelfde natuur en haar hierbij helpen.

Dat kan dan inderdaad betekenen dat we mezenkastjes ophangen, maar ook bijvoorbeeld ons maaibeleid aanpassen in de buurt van eikenbomen. Feit is dat er nog onvoldoende kennis aanwezig is hoe we het beste de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen ‘inzetten’. Chemische en biologische bestrijdingsmiddelen werken in principe contraproductief op langere termijn, omdat zij geen onderscheid maken. Met andere woorden, zij doden ook ander leven dan alleen de eikenprocessierups. Dat kunnen bijvoorbeeld rupsen van mooie vlinders zijn, maar ook natuurlijke vijanden, zoals vogels.

Deze week bleek bijvoorbeeld uit Belgisch onderzoek dat Vlaamse mezen verontrustend veel gif in zich hebben, wat leidt tot sterfte onder jongen. Ik vermoed zomaar dat de situatie in Nederland niet veel anders zal zijn, mede gezien de recente gifverkoop om de buxusmot te bestrijden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil liever in lange termijnoplossingen denken en pogen om de natuur haar werk te laten doen. Daarom willen wij samen met de PvdA en GroenLinks de volgende motie indienen met als dictum:
"Om een pilot natuurlijke bestrijding op te zetten ten aanzien van de eikenprocessierups, waarbij de aanwezigheid van natuurlijke vijanden (zoals bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, sluipwespen en sluipvliegen) gestimuleerd wordt, en om de resultaten daarvan terug te koppelen aan PS."


En wie weet, Voorzitter, komt er dan ooit een tijd dat we gewoon van dit diertje kunnen genieten. Want vergeet niet, ook deze rups ontpopt zich uiteindelijk tot een mooie vlinder.

Voorzitter, ik dank u wel.

Willem van der Steeg – Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Kadernota 2020

Lees verder

Bijdrage Kadernota 2020 - 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer