Bijdrage Stik­stof­beleid - inter­pel­la­tie­debat


Inter­pel­la­tie­debat in Provin­ciale Staten

29 juni 2022

Geen bijdrage tijdens de eerste termijn.

Tweede termijn:
Voorzitter,

Ik merkte net tijdens de schorsing dat er wat vragen waren waarom wij afzagen van woordvoering. Normaal gesproken zouden we dat ook gedaan hebben, ware het niet dat onze woordvoerder gisteren wegens ziekte moest afhaken en er op dat moment nog geen bijdrage was. En ook doordat ik gisteravond Hiltje elders moest vervangen, was er simpelweg geen tijd meer, vandaar. Dus het heeft niks te maken met desinteresse voor het onderwerp, dat zou u ook niet van ons verwachten, maar het was situatief.

Voorzitter, ik kan mij zo voorstellen dat wanneer mevrouw Keller hier gestaan zou hebben, dat ze het belang van het naar beneden brengen van dieraantallen zou hebben benadrukt. Verder, afrondend, en om de heer Derksen te bedienen: ja, een brandnetel vind ik ook natuur. Maar u kent ons, wij zijn een partij die inclusiviteit en diversiteit voorstaat. Dat geldt voor de maatschappij, maar ook voor de natuur. Wij gunnen die brandnetel dus veel veelkleurige vriendjes om zich heen. En daarvoor moeten we aan de slag.

Dank u wel.