€10.000 voor Vogel­opvang Utrecht


7 juli 2014

De Stichting Vogelopvang Utrecht kan rekenen op een financiële bijdrage van de provincie. Dit naar aanleiding van een motie die de fractie van de Partij voor de Dieren heeft ingediend, en die met brede steun werd aangenomen. De uitvoering van de motie is als onderdeel van de Voorjaarsnota op maandag 7 juli j.l. goedgekeurd door Provinciale Staten van Utrecht.

Na lang wachten is een motie tot uitvoering gebracht die al in 2012 werd aangenomen met steun van de SP, Groenlinks, D66, PvdA, Christenunie en 50Plus. De motie vroeg om een financiële bijdrage aan de Stichting Vogelopvang Utrecht. De motie vroeg om een financiële bijdrage aan de Stichting Vogelopvang Utrecht.

De opvang van wilde dieren is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de Stichting Vogelopvang Utrecht bestaan structurele problemen in het beheer, de capaciteit en het onderhoud. De Vogelopvang heeft daardoor eerder al eens haar deuren moeten sluiten. Een financiële tegemoetkoming aan de Vogelopvang past goed bij een zorgplicht voor dieren, en bij de verantwoordelijkeid voor natuurbeheer dat van het rijk naar de provincies is overgedragen.

Een tegemoetkoming vanuit de provincie kan gemeenten stimuleren om ook een financiële bijdrage te leveren aan de Vogelopvang en aan andere vormen van dierenopvang. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht is daarom verheugd over het feit dat er eindelijk uitwerking is gegeven aan de motie, en dat het College van Gedeputeerde Staten een bedrag van €10.000,- per jaar heeft ingeboekt voor de Vogelopvang.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen intensieve recreatie in het natuurgebied rond de Kromme Rijn

Naar aanleiding van de vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld, zullen er stappen worden ondernomen om de intensiev...

Lees verder

Rapport RU Groningen over het Faunafonds aangeboden aan Gedeputeerde

Statenlid Willem van der Steeg heeft tijdens de Statenvergadering van 7 juli het rapport van de Rijksuniversiteit Groningen o...

Lees verder