Partij voor de Dieren in de bres voor ransuilen Nieu­wegein


13 januari 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de geplande bomenkap in de Nieuwegeinse wijk Zandveld/Vreeswijk. De bomen behoren tot het leefgebied van ransuilen, een kwetsbare en beschermde soort.

De gemeente Nieuwegein is voornemens om, ten behoeve van herinrichting, 23 bomen te kappen aan de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat. Bezorgde omwonenden lichtten de Partij voor de Dieren hierover in, omdat zij zich zorgen maken over de ransuilen die leven in de betreffende bomen. Mogelijk is voor de kap een ontheffing nodig op de wet Natuurbescherming, waarover de provincie gaat.

Reden voor de Partij voor de Dieren om schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen. Statenlid Willem van der Steeg: β€œDe ransuil is aangemerkt als kwetsbare soort op de Rode Lijst Vogels van het Ministerie van LNV. Kap van de bomen in hun leefgebied zou een ernstige aantasting van hun welzijn betekenen en daarom vragen we het College om een oplossing te zoeken, waarbij het leefgebied en het welzijn van de vogels gespaard kunnen blijven.”


------
Foto: Arend Bloemink

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Goed nieuws voor knobbelzwanen

Goed nieuws voor knobbelzwanen in de provincie Utrecht! De beschermde vogels mogen voorlopig niet worden afgeschoten, zo heef...

Lees verder

Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Statenvergadering

Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Statenvergadering Utrecht, 3 maart 2021 – Tijdens de Statenvergadering van wo...

Lees verder