Goed nieuws voor knob­bel­zwanen


2 december 2020

Goed nieuws voor knobbelzwanen in de provincie Utrecht! De beschermde vogels mogen voorlopig niet worden afgeschoten, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag bepaald.

De provincie Utrecht had een ontheffing afgegeven om de dieren per 1 december voor een periode van vijf jaar te bejagen, omdat ze voor schade aan grasland zouden zorgen. Eerder stelden wij al dat de geleden schade dermate laag is, dat afschot niet aanvaardbaar is. Gedeputeerde Staten en een meerderheid van de politieke partijen gingen echter niet met onze motie om af te zien van afschot, mee. '

Daarop voerden onze werkgroepen actie, in Utrecht en Zeist. Hierbij voeren opblaaszwanen over de grachten, terwijl actieve partijleden omstanders informeerden over de plannen van de provincie en aan hen vroegen een petitie te ondertekenen. Hier gaven veel mensen gehoor aan. Tekst gaat verder onder de foto's.

Vier dierenorganisaties (Animal Rights, Fauna4Life, Faunabescherming en Dierenradar) spanden een zaak aan bij de voorzieningenrechter en die oordeelde dat de motivering van de provincie om ontheffing te verlenen, onvoldoende is. In afwachting van de behandeling van de bezwaarschriften mogen er geen zwanen gedood worden. De Partij voor de Dieren is verheugd met dit besluit en hoopt in dit geval dat uitstel ook afstel betekent.

Tijdens de actie in Zeist (tweede foto) overhandigden de werkgroepen een fotoboek over zwanen aan Statenlid Willem van der Steeg. Als fractie zullen we deze op een passend moment overhandigen aan de betrokken gedeputeerde Bruins-Slot. Houd onze berichtgeving dus goed in de gaten!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dieren domineren Utrechtse Staten

Dieren domineren Utrechtse Staten Winst voor Utrechtse katten Utrecht is, samen met Friesland, de enige provincie waar het ...

Lees verder

Partij voor de Dieren in de bres voor ransuilen Nieuwegein

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over...

Lees verder