Partij voor de Dieren pleit voor exten­si­veren N201


18 februari 2019

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft maandag 18 februari j.l. de provincie middels een motie opgeroepen om de provinciale weg N201 te extensiveren. Dit staat haaks op het plan van de provincie om verkeersknelpunten op en rond de N201 aan te pakken middels plaatselijke wegverbredingen.

De ‘denkrichting’ ten aanzien van de N201 waar het zittend college de voorkeur aan geeft, gaat uit van de aanpak van verschillende verkeerskundige knelpunten op en rond de N201. Onderdeel van deze denkrichting is het verbreden van kruispunten en het rechttrekken van de weg.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het voorstel van de provincie geen recht doet aan de luchtkwaliteit, het beschermen van kwetsbare natuur- en landschapswaarden, de belangen van omwonenden en de aanpak van klimaatverandering. Zij diende daarom een motie in waarin zij opriep de N201 te extensiveren.

Een meer brongerichte aanpak is volgens de Partij voor de Dieren nodig om de verdichting op de N201 aan te pakken. Een halt toeroepen aan de groei van Schiphol, het weren van vrachtverkeer van de N201, een structurele verbetering en intensivering van het openbaar vervoer, het instellen van een snelheid van 60 kilometer per uur op de N201: hiermee zijn de doorstroming op de N201, omwonenden, de natuur én het klimaat gediend.

“In het plan dat er nu ligt delven belangrijke maar economisch minder lucratieve waarden het onderspit.” aldus Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Utrechtse Statenfractie: “De transitie naar een maatschappij die niet draait om economische groei maar om de balans van genoeg welzijn en welvaart voor iedereen, is de meest fundamentele én effectieve aanpak voor veel van onze maatschappelijke problemen. Dit geldt ook en vooral voor de N201.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Groot varken laat Utrechters nadenken over Dierenwelzijn

Utrecht, 13 februari - Op 18 februari wordt een mega groot varken onthuld op de Neude in Utrecht. Het kunstwerk 'Ode aan het ...

Lees verder

Onthulling Ode aan het Varken

Gisteren is in het Chinese jaar van het varken op een stralende eerste lentedag het kunstwerk 'Ode aan het varken' van Jantie...

Lees verder