Geen vuurwerk in broed­seizoen


1 juli 2019

Een vuurwerkevenement in het broedseizoen op korte afstand van een paartje broedende steenuilen… De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich af in hoeverre de provincie Utrecht haar taken op het gebied van natuurbescherming serieus neemt en stelt hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

In het voorjaar zou er een vuurwerkshow in het Máximapark hebben plaatsgevonden. Hierbij dreigde ernstige verstoring van broedende vogels waaronder een paar steenuilen. Het evenement is uiteindelijk door toedoen van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren en de eigenaar van horecagelegenheid Anafora afgelast.

Hoewel de provincie Utrecht een melding van voornoemde vuurwerkshow had ontvangen, ondernam zij zelf geen actie. Dit terwijl met de Wet natuurbescherming de provincie in plaats van het Rijk verantwoordelijk is voor de bescherming van de natuur en de dieren die in het wild leven. De Statenfractie maakt zich daarom zorgen over het vuurwerkbeleid van de provincie. Middels Statenvragen vraagt zij of de provincie in de toekomst zorgvuldiger wil omgaan met meldingen en aanvragen voor het afsteken van vuurwerk.

Willem van de Steeg, Statenlid Partij voor de Dieren, licht toe: “Vanuit de samenleving is sprake van toenemende weerstand tegen vuurwerk. De knallen verstoren in het wild levende dieren waaronder broedende vogels. Ook het milieu heeft lijdt eronder: de vrijkomende dampen en zware metalen veroorzaken vervuiling van lucht, bodem en water. Het wordt tijd dat de provincie haar verantwoordelijkheid op het gebied van natuurbescherming serieus neemt.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD: maak van Rijnenburg geen plofwijk

De Partij voor de Dieren wil dat polder Rijnenburg groen blijft en niet wordt volgebouwd. Daartoe dient de partij vandaag in ...

Lees verder

Partij voor de Dieren tekent Regenboog Stembusakkoord

10 juli 2019 – Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht, heeft haar handtekening gezet onder het...

Lees verder