Provincie doet mee aan Nationale Week Zonder Vlees


11 maart 2019

De provincie Utrecht doet mee aan de Nationale Week Zonder Vlees (NWZV) van maandag 11 maart tot en met zondag 17 maart. Dit naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren. Zij pleitte ervoor om vanaf 2019 tijdens de NWZV in de gehele bedrijfsvoering van de provincie uitsluitend vegetarische producten aan te bieden. De motie werd met een meerderheid van stemmen aanvaard.

Door steeds meer wetenschappers en adviesorganen van de regering zoals RLi, PBL, CBS, SCP, WRR wordt de noodzaak om de consumptie van dierlijke producten te verminderen onderschreven. De relatie tussen klimaatverandering en vleesconsumptie is groot: plantaardig eten kan de broeikasgas-uitstoot door voedselproductie met 73% verminderen. Ook kunnen we door plantaardig eten 76% landbouwgrond teruggeven aan de natuur, aldus Joseph Poore, researcher aan Oxford University.

Behalve het klimaat zijn er ook baten die zich direct verhouden tot ons voortbestaan: Oxford-onderzoeker Marco Springmann geeft aan dat een omschakeling naar plantaardig voedsel in 2050 tot 8 miljoen sterfgevallen per jaar kan voorkomen. Vanuit economisch oogpunt kan overschakelen naar plantaardig voedsel de samenleving wereldwijd tot dertig biljoen dollar (!) kan besparen.

Of de keuze voor meer plantaardig eten nu vanuit het belang van dierenwelzijn of omwille van het klimaat, de natuur, biodiversiteit, wereldvoedselverdeling of volksgezondheid wordt gemaakt: de Partij voor de Dieren ziet graag dat de politiek hierin óók een verantwoordelijkheid neemt.

Dat de provincie Utrecht ieder jaar één week het belang van deze voedseltransitie door middel van een vegetarische catering onder de aandacht brengt, ziet zij als een mooi begin en als positief resultaat voor haar aanhoudend pleidooi voor een wereld met meer mededogen voor mens en dier

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren plant kastanjeboom in stadspark Amersfoort

De Partij voor de Dieren plant aanstaande zaterdag 9 maart, 9:00-12:00 uur, een biologisch gekweekte tamme kastanjeboom in he...

Lees verder

Kastanje geplant in park 'Elisabeth Groen'!

De Partij voor de Dieren plantte afgelopen zaterdag 9 maart een biologisch gekweekte tamme kastanjeboom in het stadspark Elis...

Lees verder