Provincie Utrecht steunt vogel­opvang


13 november 2012

De provincie Utrecht gaat de Regionale Vogelopvang in Utrecht financieel ondersteunen. Hierover is tijdens de Provinciale Statenvergadering op 12 november jl. een motie van de Partij voor de Dieren en de SP aangenomen. De vogelopvang kampt al langer met problemen door onvoldoende financiële middelen. Gedeputeerde Staten van Utrecht zullen bij de Voorjaarsnota 2013 een dekkingsvoorstel voorleggen.

Bij de vogelopvang in Utrecht bestaan structurele problemen bij het beheer, capaciteit en onderhoud. De vogelopvang heeft eerder al haar deuren moeten sluiten door een gebrek aan financiële middelen. Doordat nog niet alle regiogemeenten een bijdrage leveren aan het werk van de regionale vogelopvang hebben de Partij voor de Dieren en de SP tijdens de bespreking van de provinciale begroting een motie ingediend om de vogelopvang te steunen.

Dankzij steun van de partijen GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en 50Plus werd de motie aangenomen en zal de provincie Utrecht dus ook een financiële bijdrage aan de vogelopvang gaan verlenen.
De Partij voor de Dieren is blij dat Provinciale Staten besloten heeft om de vogelopvang financieel te steunen. De partij zette zich al langer in voor steun aan de Regionale Vogelopvang. Statenlid Willem van der Steeg: “Er worden jaarlijks vanuit de hele regio circa 2500 vogels binnengebracht die gewond of ziek zijn en de vogelopvang vervult daarmee een waardevolle functie. Met de steun die de provincie nu gaat geven en nadat eerder al de gemeenteraad in Utrecht hiertoe had besloten, is de vogelopvang gelukkig voor de komende jaren gered.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vervang Amelisweerd niet door asfalt

In een brief van 1 oktober 2012 aan de Tweede Kamer heeft de Minister aangekondigd de verbreding van de Bak in Amelisweerd ...

Lees verder

Provincie Utrecht neemt initiatief tot Biodiversiteitteam

De Provincie Utrecht neemt het initiatief tot het opstarten van een B-team, oftewel een biodiversiteitteam. Een biodiversit...

Lees verder