Afschieten reeën onver­ant­woord


25 april 2019

De provincies Utrecht en Gelderland willen meer reeën afschieten. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in Utrecht.

Jaarlijks worden er in de provincie Utrecht zo’n 285 aanrijdingen met reeën geregistreerd. BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de provincies, wil het aantal aanrijdingen met reeën terugdringen met extra afschot rond zogenaamde ‘hotspots’, plekken waar veel aanrijdingen met reeën plaatsvinden. Volgens de Partij voor de Dieren is deze maatregel niet effectief en kan het zelfs averechts werken, omdat de dieren door het afschot juist opgejaagd worden. Bovendien worden ook andere dieren erdoor verstoord.

Willem van der Steeg, Statenlid voor Partij voor de Dieren in Utrecht: “Verlagen van de maximum snelheid rond hotspots is de meest effectieve en eenvoudige maatregel om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Hiervoor hebben de Provinciale Staten al in 2012 een motie van ons aangenomen. Wij willen daarom weten hoe het staat met de uitvoering van deze motie”.

In 2017 stelden de Dierenbescherming, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vereniging Het Reewild en de Zoogdiervereniging een leidraad op voor het verminderen van aanrijdingen met reeën. In dit stappenplan is afschot van reeën pas aan de orde, als andere maatregelen, zoals het verlagen van de maximum snelheid, onvoldoende resultaat opleveren.