Verkie­zingen 2019


Op het congres van de Partij voor de Dieren 9 december j.l. zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2019 unaniem vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Hiltje Keller is opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen. Anjo Travaille neemt die rol op zich voor het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Waterschappen en provincies zijn belangrijke overheidslagen voor de Partij voor de Dieren, omdat daar verschil wordt gemaakt voor dier, natuur en milieu. Op het gebied van onder andere waterkwaliteit, jacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegenhouden van megastallen valt nog veel winst te behalen voor de partij.

Voor het eerst doet de Partij voor de Dieren mee in alle 12 provincies bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. De partij ziet ook grote mogelijkheden om via winst in Provinciale Staten het aantal zetels in de Eerste Kamer fors uit te breiden, en daarmee een doorslaggevende stem te krijgen en de druk op de coalitie voor een duurzamer beleid op te voeren.

De volledige lijsten zijn te vinden op de website van waterschapsfractie HDSR en Utrechtse Statenfractie.

Kandidatenlijst Provinciale Verkiezingen 2019

 1. Hiltje Keller
 2. Willem van der Steeg
 3. Erik Strandstra
 4. Laura van Roekel
 5. Donna Stolwijk
 6. Marlou Jager
 7. Frank van Kooten
 8. Kevin Vroomen
 9. Sebastiaan van Pruissen
 10. Peter de Weerd
 11. Anne Sasbrink
 12. Esther Korteweg
 13. Saskia Oskam
 14. Anjo Travaille
 15. Maarten van Heuven
 16. Eva van Esch

Wij staan voor: